Pravila in pogoji uporabe

Da bi čim bolj ugodili vašim željam in hkrati predstavili svojo ponudbo, smo sestavili dogovor o pravilih in pogojih uporabe naše spletne strani. Če jo želite uporabljati, morate prebrati in soglašati z vsemi Pravili in pogoji uporabe, navedenimi v tem dogovoru, ter prav tako s Pravili zasebnosti. Če se po branju dogovora z navedenim ne boste strinjali, ne uporabljajte naše storitve oz. spletne strani.

1. Naše storitve in pogoji
Modernakup.si vam ponuja zbirko spletnih informacij (v nadaljevanju poimenovano kot »storitev«). Storitev vam omogoča modernakup.si, njeno delovanje pa določajo Pravila in pogoji uporabe. Omenjeni upravljalec si pridržuje pravico, da lahko občasno ta pravila spremeni; o pomembnejših spremembah vas bo  tudi obvestil na strani modernakup.si. Vsaka uporaba storitve po spremembi pravil pomeni soglasje s temi spremembami.

2.Vsebina storitve
Na spletni strani lahko najdete objave, sporočila, besedila, datoteke, fotografije, videoposnetke, zvoke in drug material (v nadaljevanju poimenovan »vsebina«). Jasno je, da je za vso vsebino, ki je objavljena na strani, se prenaša preko strani ali je dostopna preko dane povezave s strani, odgovoren le tisti, ki je izvorni avtor te vsebine. Vi sami ste popolnoma odgovorni za vso vsebino, ki jo objavljate na strani ali jo posredujete preko elektronske pošte. modernakup.si ne nadzira in ni odgovoren za vsebino, ki je na voljo preko storitve na spletni strani. Z uporabo storitve boste lahko izpostavljeni vsebini, ki je žaljiva, nespodobna, nepravilna, zavajajoča ali kako drugače sporna. Spletna stran modernakup.si in njena vsebina lahko vsebujeta povezave do drugih spletnih strani. modernakup.si ne jamči za točnost, celovitost ali avtentičnost informacij, najdenih na teh spletnih straneh. Ko sprejmete povezavo do drugih spletnih strani, je to na vašo lastno odgovornost; svetujemo vam, da ste pri tem previdni. modernakup.si ni odgovoren za vsebino oz. kakršno koli izgubo ali poškodbo, ki nastane kot posledica uporabe vsebine na strani, vsebine, posredovane preko elektronske pošte ali kako drugače preko naše storitve. Omenjeni upravljalec strani pred samo objavo ne pregleduje oz. odobri vsebine; ima pa pravico (vendar ne dolžnosti) po lastni preudarnosti zavrniti, izbrisati, ali premakniti vsebino, ki kakor koli krši dogovor o Pravilih in pogojih uporabe ali je iz katerega razloga neustrezna.

3. Blagovna znamka modernakup.si in avtorske pravice
Vsebina, dostopna na ali preko naše storitve, je zaščitena z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugimi mednarodnimi konvencijami. Modernakup.si, njen logo, ikone in oznake, ki predstavljajo storitve modernakup.si, so zaščitni znaki modernakup.si in se ne smejo uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja omenjenega upravljalca strani. Brez pisnega dovoljenja modernakup.si NI DOVOLJENO kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali poustvarjati vsebino storitve ali njen del. Ni dovoljeno s povratnim inženirstvom (reverse engineering), razčlenjevanjem, prenarejanjem, modificiranjem, sestavljanjem ali kakor koli drugače poskušati pridobiti izvorno kodo storitve. modernakup.si spoštuje tujo intelektualno lastnino in enako pričakuje tudi od svojih uporabnikov. Ni dovoljeno objavljati, razdeljevati ali kakor koli razmnoževati kateri koli del avtorsko zaščitenega materiala, blagovne znamke ali ostale informacije, za čigar uporabo niste legalno pooblaščeni.

4. Obvestilo o domnevnem kršenju pravic
modernakup.si zbira in prikazuje podatke od svojih uporabnikov in drugih virov, kot so spletne strani, javni oglasi, časopisi, revije, reklame, letaki in drugi viri, dostopni javnosti. Vsekakor se trudimo, da bi spoštovali tujo intelektualno lastnino – delamo tako ročno koz z uporabo tehnologije za obdelavo podatkov – če pa menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki krši vaše avtorske pravice, ali pa menite, da so bile kako drugače kršene vaše pravice intelektualne lastnine, nas kontaktirajte ali pošljite e-mail na info@modernakup.si. V svojem obvestilu:

 • identificirajte avtorsko delo ali drugo intelektualno lastnino, v katero je bilo poseženo;
 • natančno identificirajte material na strani modernakup.si, ki po vašem mnenju krši vaše pravice, da ga bomo tudi mi lahko poiskali;
 • napišite izjavo, da ste utemeljeno prepričani, da sporna raba ni avtorizirana s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona;
 • podajte izjavo, v kateri potrjujete, da (1) so podatki v vašem obvestilu točni in da (2) ste lastnik obravnavanih avtorskih pravic oz. ste pooblaščeni, da delujete v imenu tega lastnika;
 • vaš naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.

modernakup.si bo z vami sodeloval in bo po pregledu in na podlagi vašega obvestila odstranil objavo/objave, ki kršijo omenjene pravice.

5. Zasebnost in dostopnost informacij
Zaželjeno je, da pregledate naša Pravila zasebnosti. Vaša uporaba spletne strani modernakup.si oz. naše storitve pomeni, da ste seznanjeni in se strinjate s temi pravili.

6. Načela o vsebini
Na spletni strani ni dovoljeno objavljati, pošiljati ali kakor koli drugače omogočati dostop do vsebine:

 • ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, žaljiva, nadležna, obrekljiva, pornografska, sporna, ki vdira v tujo lastnino ali kakor koli škoduje posameznikom;
 • ki nadleguje, ponižuje, ustrahuje ali je sovražna do posameznika ali skupine posameznikov na podlagi religije, spola, spolne usmerjenosti, rase, etnične pripadnosti, starosti ali katere specifične pomanjkljivosti;
 • ki lažno predstavlja drugo osebo ali skupino oseb, vključujoč (vendar ne omejeno na) zaposlene pri modernakup.si, ali kakor koli drugače lažno predstavlja lastno povezanost z določeno osebo ali skupino oseb; 
 • ki vključuje osebne podatke o tretji osebi, ne da bi ta podala dovoljenje za njihovo objavo;
 • ki je neresnična, varljiva, zavajajoča oz. lažna;
 • ki nezakonito posega v kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske ali njim sorodne pravice katere koli tretje osebe ali vsebine;
 • predstavlja ali vsebuje nepoklicane izbrane reklamne oglase in/ali vsebuje povezave do drugih storitev in spletnih strani;
 • predstavlja ali vsebuje kakršno koli oglaševanje ali ponujanje lastnih storitev, če (1) je to objavljeno na mestih strani modernakup.si, ki temu niso namenjeni ali (2) če je to poslano drugim uporabnikom, ki so zahtevali, da ne prejemajo obvestil o drugih storitvah, izdelkih in podobnem;
 • ki oglašuje katero koli nezakonito storitev ali prodajo izdelkov, ki so omejeni ali prepovedani z zakonom;
 • ki vključuje programske viruse ali katere druge računalniške kode, datoteke, programe, ustvarjene za motenje, uničenje ali omejevanje delovanja katere programske, strojne opreme ali telekomunikacijskih naprav;
 • ki prekinja običajen potek dialoga s prekomernim številom sporočil, namenjenim storitvi, ali kako drugače negativno vpliva na zmožnost uporabe storitve drugih uporabnikov ali
 • ki uporablja zavajajoča elektronska sporočila, prikrojene naslove ali kako drugače zmanipulirane identifikatorje, da bi se tako prikril izvor vsebine, prenesene preko naše storitve.

7. Vsiljena pošta
Pošiljanje nezaželjenih elektronskih oglasov na elektronske naslove uporabnikov strani modernakup.si ali preko računalniškega sistema omenjene spletne strani je strogo prepovedano. Za kakršno koli zlorabo teh pravil so pošiljatelj in z njim sodelujoči kazensko odgovorni.

8. Omejitve storitve
modernakup.si lahko določi omejitve, ki zadevajo uporabo same storitve, vključujoč maksimalno število dni shranjevanja vsebine, maksimalno število in velikost objav, elektronskih sporočil ali druge vsebine, prenesene oz. shranjene na spletni strani, in hitrost, s katero lahko uporabniki dostopajo do storitve. modernakup.si ni odgovoren za izbris ali nezmožnost shranjevanja katere koli vsebine, vsebovane ali prenesene preko storitve. modernakup.si si pridržuje pravico, da lahko kdaj koli spremeni ali prekine delovanje storitve (ali njen del) z ali brez predhodne najave; modernakup.si nima obveze do vas ali katere koli tretje osebe za kakršne koli spremembe, začasne ustavitve ali prekinitve storitve.

9. Prekinitev dostopa do storitve
modernakup.si ima pravico (a ne dolžnosti) po lastni razsodnosti izbrisati ali deaktivirati račun uporabnika, njegov elektronski ali IP naslov, ali kako drugače prekiniti njegov dostop in uporabo storitve (ali njenega dela) ter iz katerega koli razloga odstraniti vsebino na spletni strani, če je mnenja, da je uporabnik z njo kršil Pravila in pogoje uporabe. To lahko stori nemudoma in brez predhodne najave. modernakup.si ni nikomur odgovoren za prekinitev uporabnikovega dostopa do storitve. Uporabniku, ki nima dostopa do storitve, ni dovoljeno ponovno poskušati uporabljati storitev.

10. Odnosi z organizacijami in posamezniki
Vaše interakcije z organizacijami in/ali posamezniki, osnovane na ali preko storitve, vključujoč plačilo ter dostavo izdelkov ali uslug, in vse pogoje, pravila, garancije in ostalo, povezano s poslovanjem, zadevajo le vas in omenjene organizacije in posameznike. modernakup.si ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, nastalo s takim poslovanjem. Če pride na spletni strani do spora med uporabniki ali med uporabniki in katero koli tretjo osebo, modernakup.si ni obvezan k posredovanju. Zavedate se, da v primeru takega spora od modernakup.si in njegovih zaposlenih ne morete terjati ali zahtevati odškodnino za kakršno koli (dejansko ali posledično) škodo - znano ali neznano, domnevano ali nedomnevano, odkrito ali neodkrito – ki bi lahko izhajala iz ali bila kakor koli povezana z omenjenim sporom in našo storitvijo. modernakup.si ne nosi nobene odgovornosti za izgled, kakovost, veljavnost in razpoložljivost akcij, izdelkov in uslug, kot so prikazane na spletni strani modernakup.si.

11. Zanikanje kakršnega koli jamstva s strani upravljalca modernakup.si
SPLETNO STRAN MODERNAKUP.SI IN CELOTNO STORITEV UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA UPRAVLJALCA STRANI. SPLETNA STRAN IN NJENA STORITEV JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE«; NJEN UPRAVLJALEC  SE  V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI Z ZAKONOM, ODREKA KAKRŠNEMU KOLI JAMSTVU, IZRECNEMU ALI IMPLICITNEMU, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVO ZA PRIMERNOST IZDELKOV IN STORITEV ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN JAMSTVO ZA NEKRŠENJE AVTORSKIH PRAVIC TRETJIH OSEB. MODERNAKUP.SI SE V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI Z ZAKONOM, ODREKA JAMSTVU ZA VARNOST, ZANESLJIVOST, PRAVOČASNOST, TOČNOST IN DELOVANJE SPLETNE STRANI MODERNAKUP.SI IN STORITVE. MODERNAKUP.SI SE V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI Z ZAKONOM, ODREKA JAMSTVU ZA OSTALE STORITVE IN IZDELKE, OGLAŠEVANE NA ALI PREKO SPLETNE STRANI MODERNAKUP.SI, TER ZA STORITVE IN IZDELKE, DO KATERIH JE MOŽEN DOSTOP PREKO POVEZAV, DANIH NA STRANI MODERNAKUP.SI. MODERNAKUP.SI SE V NAJVEČJI MERI, DOVOLJENI Z ZAKONOM, ODREKA JAMSTVU ZA VIRUSE ALI DRUGE NEVARNE KOMPONENTE, VEZANE NA SPLETNO STRAN MODERNAKUP.SI IN NJENO STORITEV.

12. Omejitve odgovornosti
V NOBENEM PRIMERU moernakup.si NI ODGOVOREN ZA NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, VZORČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, NASTALE KOT POSLEDICA KATEREGA KOLI ASPEKTA RABE SPLETNE STRANI MODERNAKUP.SI OZ. NJENIH STORITEV. PRI TEM NI POMEMBNO, ALI ŠKODA IZHAJA IZ RABE ALI ZLORABE OMENJENE STRANI IN NJENIH STORITEV, IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE STRANI MODERNAKUP.SI ALI NJENIH STORITEV ALI IZ ZAČASNEGA PRENEHANJA DELOVANJA, SPREMINJANJA ALI PRENEHANJA DELOVANJA STRANI MODERNAKUP.SI ALI NJENIH STORITEV. modernakup.si PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA ŠKODO, NASTALO S STORITVAMI IN IZDELKI, PREJETIMI PREKO ALI OGLAŠEVANIH V POVEZAVI S STRANJO MODERNAKUP.SI IN NAŠO STORITVIJO ALI NA STRANEH PRISOTNIH POVEZAV. OMENJENI UPRAVLJALEC NE ODGOVARJA TUDI ZA ŠKODO, NASTALO NA PODLAGI INFORMACIJ ALI NASVETOV ALI DANIH POVEZAV NA STRANI MODERNAKUP.SI. VSE TE OMEJITVE ODGOVORNOSTI BODO UPOŠTEVANE V NAJVEČJI MOŽNI MERI, DOVOLJENI Z ZAKONOM.

13. Naše zavarovanje pred oškodovanjem
Strinjate se, da ne boste od strani modernakup.si oz. upravljalca in njegovih sodelavcev  v nobenem primeru zahtevali kakšne odškodnine ali imeli kakšne druge zahteve, vključujoč primerne odvetniške pristojbine ali stroške sodne obravnave, če bi vas tretja oseba tožila zaradi vsebine, ki ste jo objavili na ali preko naše storitve na spletni strani, zaradi vaše uporabe storitve, kršenja Pravil in pogojev uporabe, neupoštevanja omejitev jamstva ali kršenja pravic drugih.

Če vam je znano kakršno koli kršenje navedenih pravil in pogojev uporabe, nas kontaktirajte ali pošljite e-mail na info@modernakup.si.